สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

Chana District Public Health Office
CEO
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

" เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน "

เกี่ยวกับเรา
Gallery

ภาพกิจกรรม

เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง