สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง