สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

สื่อความรู้ 3 หมอพรีเมี่ยม อำเภอจะนะ (ผู้สูงอายุ)