สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง