สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

จัดซื้อจัดจ้าง