สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

วัตถุประสงค์

Chana District Public Health Office
image