สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณัฐสุดา ซาหีมซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำรพ.สต.คลองแงะ ลงพื้นที่หมู่4 บ้านท่าคู ตำบลน้ำขาว เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนหมอพร้อม DID

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด