สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้รับบริการทุกท่านลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน ผ่านระบบหมอพร้อม DID

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด