สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 รพ.สต.แค

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนเงินบำรุงรพ.สต.แคประจำปีงบประมาณ 2567.pdf 6.38 MB