สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.คลองแงะ ให้บีิการเจาะเลือดประจำปี แก่ผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 44 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 2 ราย และ ผู้ป่วยความดัน 42 ราย

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด